Over Forestus

Het Leids Medisch Dispuut Forestus is een zelfstandig onderdeel van de M.F.L.S. (studievereniging van Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen binnen het Leids Universitair Medisch Centrum) en is opgericht op 27 mei 1992. Wij bieden ontspanning en gezelligheid aan (Bio)medische studenten door het organiseren van verscheidene activiteiten, Borrels en andere feesten. Op dit moment telt Forestus meer dan 300 Leden. Het Dispuut bestaat onder andere uit vele commissies, Gildes en Ordes!

De Borrel
Elke dinsdag borrelen wij om 21.30 uur in De Hut van Ome Henne. Daarnaast kent Forestus ook Dansborrels: de feesten van Forestus. Dansborrels worden georganiseerd door Gildes of commissies en beginnen om 22.00 uur.

Activiteiten
Forestus kent vele activiteiten zoals de Cantus, het Kerstballenbal en de Bierestafette. Ook wordt er elk jaar een Forestusweekend en een volledige Diesweek georganiseerd! Daarbij zijn nieuwe activiteiten of ideeën hierover altijd welkom!

D.L.V.
Vier keer per jaar is er een Dispuutsledenvergadering (D.L.V.). Hier presenteert het Bestuur haar ideeën, en mag het Dispuut haar mening hierover geven en in sommige gevallen wordt er over belangrijke zaken gestemd.