DiesCie

DiesCie 2020-2021:
praeses: Bente Bezooijen
ab actis: Anniek Bodewes
quaestor: Danique Wille
lid activiteiten: D.C.J. van der Vooren
lid activiteiten: Sterre Vlek
lid programma: Emma Stegenga
lid programma: Isabel Kohlmann
lid locatie: Donna de Fouw