IntegraCie

IntegraCie:
praeses: Guus Tours
ab actis: Hannah Sasburg
quaestor: Lowieke Snorn
lid activiteiten: William Miedema
lid activiteiten: Isabel in ‘t Veld
lid programma: Merel Kroon
lid locatie: Danique Braam