KinCie

KinCie 2021-2022:
praeses: Tai Schulha
ab actis: Madelon Breuker
quaestor: Eva Nijboer
lid activiteiten: Sophie van Schaik
lid activiteiten: O.E. Brink
lid consumabel: M.W. Hoogendoorn
lid programma: Isabelle Wanders