SjaCie

SjaCie 2020-2021:
praeses: Marit Volmer
ab actis: Yani Ameziane
quaestor: Vivian van Haaren
lid Jaareten: Joris Kreß
lid Jaartrui/activiteiten: Merith Verkerk
lid activiteiten: Edith Borsje
lid programma: Eva Nijboer
lid programma: Mirthe van Delft