Geschiedenis

 

Sociëteit

Forestus beschikt niet over een eigen verenigingsgebouw, maar heeft wel verschillende locaties in Leiden die het Dispuut maken zoals het nu is. In de bestuurskamer in het Leids Universitair Medisch Centrum is het bestuur gevestigd en vanuit daar houdt zij het Dispuut draaiende. ’t Keizertje was in 1992 de plek waar de eerste reguliere borrel van Forestus werd gehouden en de naam Forestus is bedacht. In 1993 is de borrel locatie verplaatst naar de Hut van Ome Henne waar tot op de dag van vandaag elke dinsdag de leden van Forestus bijeenkomen.

Vereningshistorie

1991

Studiereis naar Montepellier, waar het idee Forestus is geboren.

1992

In dit jaar is Leidsch Medisch Dispuut Forestus opgericht en stelt Prof. Dr. Beukers Beschermheer de naam van Forestus voor.

oprichtingsbestuur

1993

Huisstijl van Forestus is vastgelegd en de eerste Gildes (verticale verbanden) zijn opgericht. Daarnaast is de borrel locatie verplaatst naar de Hut van Ome Henne.

 

P1370735

1994

Nieuwe commissies zijn opgericht. Het bestuur werd versterkt door een Pedel en het Lijfleid van Forestus is in dat jaar geschreven.

1996

Eerste Lustrum van Forestus.

1998

De dakpanconstructie wordt ingevoerd met betrekking tot de bestuurswisseling.

2008

In dit jaar werd de dakpanconstructie met betrekking tot de bestuurswisseling afgeschaft.

2014

Leids Medisch Dispuut Forestus is het leukste dispuut van Nederland.