Bijlessen

Voor Leden en externen worden bijlessen gegeven voor de eerstejaars vakken van Geneeskunde en Biomedische wetenschappen. Deze bijlessen worden gegeven door de C.M.O.

Voor ieder vak in het curriculum zorgt de C.M.O. voor een bijles voor het eindtentamen. Waar en wanneer deze plaats vinden zal gecommuniceerd worden via de Facebookpagina.

Geneeskunde

Biomedische Wetenschappen