G.O.O.-competitie

Tussenstand G.O.O.-competitie mei-juni 2023

Teamnaam
1.DiesCie=
2.TeamQ=
3.PreSent=
4.RB=
5.LAZA=

De G.O.O.-competitie, oftewel de Gilde-Orde-Overig-competitie, is door het 41e Bestuur in het leven geroepen om de mate van activiteit onder de Leden te vergroten. Leden kunnen zich met een groep aanmelden voor deze competitie en zij zullen punten ontvangen voor aanwezigheid op de Borrel en activiteiten. Leden kunnen zich opgeven voor deze competitie met onder andere hun Gildeleden, Ordeleden, commissiegenoten of een groep vrienden. Deelname is mogelijk met een groep van vijf tot acht Leden. Vier keer per jaar zal de competitie opgestart worden, namelijk in de maanden november, januari, maart en mei. De competitie zal steeds twee maanden duren, zodat per jaar meerdere groepen de kans krijgen om de competitie te winnen. De winnende groep zal op de Borrel twee meter bier ontvangen. Deze biertjes zullen geplaatst worden in de G.O.O.-cup. Hier mogen zij tevens hun groepsnaam opzetten. Elk individueel Lid kan zich per competitie met maximaal één groep opgeven. Het is daarentegen wel mogelijk om bij de volgende competitie met een andere groep deel te nemen. Punten kunnen verdiend worden door aanwezigheid op de Borrel en andere Forestus-activiteiten, waaronder activiteiten georganiseerd door commissies of D.L.V.’s. 

Het aantal punten dat een groep verdient is afhankelijk van de soort activiteit en het aantal aanwezigen; wanneer de helft van de groep aanwezig is, zullen zij de helft van het maximale aantal te behalen punten ontvangen. Men kan maximaal 30 punten verdienen voor aanwezigheid op de D.L.V., 15 punten voor een activiteit en 10 punten voor de Borrel. Het Bestuur zal via de aanmeldlijst voor activiteiten bijhouden welke Leden aanwezig waren. Op de D.L.V. zal het Bestuur tevens de aanmeldingen bijhouden. Op de Borrel dienen Leden zich actief aan te melden bij het Bestuur; dit kan simpelweg door naar hen toe te lopen! Zo kan het Bestuur de puntentelling bijhouden en een tussentijdse stand via de social media bekend maken. Om een goede attitude onder de Leden te stimuleren, zullen per groep punten afgetrokken worden bij dusdanige misdragingen op Borrels en activiteiten dat het Bestuur het nodig acht de betreffende Leden weg te sturen. Ook worden punten afgetrokken bij het te laat betalen door Leden voor activiteiten.