F.I.Cie

F.I.Cie 2022:
praeses: Willemijn Scholtes
ab actis: Anniek Bodewes
quaestor: Evana Blok
lid activiteiten: Valérie Marissen
lid activiteiten: Sophie Plat
lid programma: Amber Aarnoudse
lid Crew: L.W.F. van Haaster