KinCie

KinCie 2022-2023:
praeses: Tai Shulha
ab actis: Madelon Breuker
quaestor: Eva Nijboer
lid activiteiten: Sophie van Schaik
lid activiteiten: O.E. Brink
lid consumabel: M.W. Hoogendoorn
lid programma: Isabelle Wanders