Geschiedenis

Vereningshistorie

1991

Tijdens de studiereis naar Montpellier is het idee van Forestus geboren.

1992

In dit jaar is Leids Medisch Dispuut Forestus opgericht (27 mei 1992) en stelt Prof. Dr. Beukers, de Beschermheer, de naam van Forestus voor, afgeleid van Pieter van Foreest. Pieter van Foreest (1521-1597), ook wel Petrus Forestus, was een van de belangrijkste medici van Nederland in de 16e eeuw, en stond ook bekend als de ‘Hollandse Hippocrates’. Zo heeft hij onder andere gefungeerd als lijfarts van Willem van Oranje en heeft hij een baanbrekende invloed gehad op de ontwikkeling van de Geneeskunde.

 

1993

De Huisstijl van Forestus wordt vastgelegd en de eerste Gildes worden opgericht.

1994

Nieuwe commissies worden opgericht (o.a. SjaCie, Actie, C.M.O.). Het bestuur wordt versterkt door een Pedel en het Lijflied van Forestus is in dit jaar geschreven. Daarnaast wordt ook het Aspirant-lidmaatschap geïntroduceerd.

1995

In dit jaar wordt de Cantus geïntroduceerd.

1996

Het eerste Lustrum van Forestus.

1998

De dakpanconstructie wordt ingevoerd met betrekking tot de bestuurswisseling.

2002

Het tweede Lustrum van Forestus.

2007

Het derde Lustrum van Forestus.

2008

De dakpanconstructie met betrekking tot de bestuurswisseling wordt afgeschaft.

2012

Het vierde Lustrum van Forestus.

2014

Leids Medisch Dispuut Forestus als winnaar Leukste Dispuut van Nederland.

2017

Het vijfde Lustrum van Forestus.

Sociëteit              

Forestus beschikt niet over een eigen verenigingsgebouw, maar heeft wel verschillende locaties in Leiden die het Dispuut maken zoals het nu is. In de Bestuurskamer in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is het Bestuur gevestigd (K1-71) en vanuit daar houdt zij het Dispuut draaiende.

In 1992 van ’t Keizertje de plek waar de eerste reguliere Borrel van Forestus werd gehouden. In 1993 is de Borrellocatie verplaatst naar De Hut van Ome Henne waar tot op de dag van vandaag elke dinsdagavond de Leden van Forestus bijeenkomen.